Betty Who z teledyskiem do I Remember

Betty Who zakochana w obcym w teledysku do „I Remember”.

Amerykańska artystka od początku swojej kariery promuje miłość. W tym utworze Who przekazuje, że czasami trzeba odciąć się od trudów rzeczywistości i przypominieć sobie dlaczego kochamy. Autorka mówi, że piosenka ta jest najlepszą reprezentacją jej aktualnej twórczości, gdyż ona tylko pragnie, aby słuchacze czuli się dobrze.

„I Remember” promuje nowy album Who zatytuowany „Betty”, którego premiera odbędzie się 15-ego lutego.