Deborah De Luca w Warszawie – zmiana miejsca występu

UWAGA! Występ Deborah De Luca ze względów bezpieczeństwa i przyczyn technicznych, został przeniesiony do warszawskiej Pragi Centrum (+ Stalownia). Jeśli jeszcze nie macie biletów to radzimy się spieszyć, bo praktycznie wszystkie się już wyprzedały!